Phở Truc Xanh πŸ†πŸ†πŸ†πŸ† Vietnamese and Chinese Restaurant. Escondido, CA

Pho Truc Xanh Vietnamese and Chinese Cuisine. Continue reading Phở Truc Xanh πŸ†πŸ†πŸ†πŸ† Vietnamese and Chinese Restaurant. Escondido, CA